Belparieeldstad? Almgrenpanna? (Fordon: lok)

av BD, Wednesday, January 12, 2022, 17:53 (627 dagar sedan) @ Anders Sandgren

[image]

Tycker det ser ut som att pannan har en yttre eldstad enligt Belparie.


Jag är inte övertygad men det kan det vara.
Däremot tycker jag att det sitter Gresham-injektorer vilket nog aldrig loken före 1890 fick och det var mest de som hade Belpaire-eldstad.
Sotskåpet är ganska långt vad de verkar och ledskenegnistsläckaren hög.
Norsk panna?

Införandet av Greshaminjektorer med invändiga matarrör sammanföll med att utvändiga matarvattenledningar och matarvattenventiler bortföll. Då slapp man frysrisk med utvändiga ledningar när dåvarande V Distriktet utvidgades norrut.
I Norge användes inte ledskenegnistsläckare av N&H typ.

Pannan skulle kunna vara en s k Almgrenpanna, litt Kc1,2,3,4, med delvis murad eldstad som använts som stationär panna för uppvärmning av vagnar och lokaler.


Hela tråden: