Gamla ångtryck (Historiskt material)

av Jonny Saljefeldt, Wednesday, January 12, 2022, 17:55 (624 dagar sedan) @ Staffan Myrenberg

Symbolen är den vanliga gamla symbolen för skålpund. Den finns överallt i äldre skrifter. Den går fint att rita för hand men med dator tar det säkert mycket längre tid. Ibland kan en sak som går att göra på 30 sekunder med papper och penna ta flera timmar med dator. Skålpundssymbolen är inte en grekisk bokstav.

"Skålpund är en gammal svensk viktenhet som användes innan Internationella måttenhetssystemet infördes. Ett skålpund motsvarar ca 0,425 kg. I äldre litteratur användes en speciell symbol ℔ (Unicode U+2114), ett ihopskrivet lb, en förkortning av libra."

Wikipedia


Hela tråden: