Tele? -- Samtalsstation mm. (Bana)

av Anders Järvenpää @, Åbo, fredag, januari 14, 2022, 11:22 (212 dagar sedan) @ IH

Kgl. Tele(graf)verket använde begreppet samtalsstation för betjäningsställen med telefonapparater som allmänheten kunde begagna för utväxling av telefonsamtal mot fastställd avgift.

Med samtalsautomat avses i Sverige en telefonapparat med debiteringsfunktion, i vilken avgiften erlades med mynt (senare även allehanda kort). I Finland kallades dessa myntapparater eller kioskapparater i svenskt språkbruk. Eftersom svenska är ett pluricentriskt språk föreligger ofta (nyans)skillnader mellan Finland och Sverige.

Med begreppet telefonstation avses däremot i första hand själva telefoncentralen eller telefonväxeln, således utrustningen som används för att förmedla samtalen. Stundom avses dock huset i vilket utrustningen är belägen.


Hela tråden:

 

powered by my little forum