ABo15 3863 (f.d. NOJ 763) (Fordon: vagnar)

av Stig Lagergren, Friday, January 14, 2022, 12:42 (627 dagar sedan) @ Göran Nilsson

Ja, jag tror också att dessa vagnar hänger ihop med HNJs anskaffning av Co vagnar från Bautzen.

HNJ var på 30-talet mycket intresserade av att modernisera fordonsparken och trafikupplägget, och man gjorde resor till kontinenten för att studera lätta motorfordon, som snabbt kunde förbinda Halmstad med Nässjö och Falköping.

Upplägget var att höja standarden på fordonen över vad som var normalt på svenska järnvägar i allmänhet. Eftersom resandet i 2 klass var lågt kunde man genom standardhöjningen slopa 2 klass.

Snabbmotorvagnar skulle stå för de långväga förbindelserna, som dessutom skulle ha få stopp. Rälsbussar skulle stå för lokaltrafiken, om det fanns tillräckligt underlag, eller ersättas med bussar. Detta skulle ge ett knutpunktssytem för fjärrtågen.

Men så var det ju tågen med resgods och post - 2 tågpar Hd-N och ett Hd-F. Tanken var att dessa skulle matcha snabbvagnarna i komfort och snabbas upp betydligt (färre uppehåll). Man ville därför bla köpa lok av SJ, som dock inte hade modernare större persontågslok att sälja.

På HNJ var man rädda för, att om man i slutet på 30-talet skulle beställa nya stålvagnar, skulle man vara tvingade till köpa svenska standardtyper, som man ansåg vara alltför tunga. Man byggde då kraftigt om en av VCJ BCo-vagnar kraftigt, med nya stålrörssoffor.
Man var dock inte nöjd med resultatet, och i stället dock möjligheten att köpa stålvagnar från Bautzen, som var lättare, billigare och kunde levereras snabbt. Inredningen utformades så att den var väldigt lik snabbvagnarna. HNJ beställde 3 st.

Det fanns visst samarbete mellan HNJ och NOJ, och NOJ köpte då 2 vagnar lika HNJ, men med som BCo

Intressant. Men fanns det verkligen två NOJ BCo av denna typ? Bara en övertogs av SJ.


Hela tråden: