Björn Alnebos Roslagsbanebilder – del 19 – plattformskuren (Bana)

av Ulf Pålsson, Stockholm, Friday, January 14, 2022, 13:18 (625 dagar sedan) @ Peter Bolin

[image]
UBFYp 1804 vid Rimbo, september 1969. Härligt tidsdokument med såväl resande som personal. Vad hade plattformskiosken för funktion?

I plattformskuren fanns manöverapparaten för signalställverket för den östra bangårdsänden. Manöverapparaten innehöll ställare för frigivning och låsning av klotväxlarna och för manövrering av infartssignalerna från Kårsta och från Norrtälje. På Gunnar Ekevings webbplats finns en förreglingstabell som ger en god uppfattning om funktionen, liksom en tillhörande planritning .

Sedan Rimbo under 1974 hade blivit uppdelad i en "RB-del" i en "SJ-del" och tågklarerarbemanningen i Rimbo hade upphört, innehöll kuren dels ett litet centrallås med inlåst K-nyckel för en växel i tågvägen på RB-delen och dels en telefon avsedd att användas av RB-personalen för kontakt med yttervärlden, och då särskilt fjärrtågklareraren i Roslags Näsby som var tågklarerare för Lindholmen och svarade för trafikledningen på sträckan till och inklusive Rimbos RB-del.
/up


Hela tråden: