Tele? -- Samtalsstation mm. (Bana)

av Gunnar Ekeving, Friday, January 14, 2022, 22:45 (623 dagar sedan) @ Anders Järvenpää
Redigerad av Gunnar Ekeving, Friday, January 14, 2022, 22:54

Kgl. Tele(graf)verket använde begreppet samtalsstation för betjäningsställen med telefonapparater som allmänheten kunde begagna för utväxling av telefonsamtal mot fastställd avgift.

Det var nog en sådan samtalsstation som fanns i Rimbos stationshus; arrangemanget med en telefonhytt med liten lucka mot Pressbyråkiosken för betalning var ganska vanligt, och utmärktes med skyltar med texten "Tele". Anledningen till detta arrangemang var nog att många telefonautomater fram till 1960-talet (?) endast tog emot tioöringar (eller möjligen 25-öringar?), vilket var helt otillräckligt för rikssamtal. Pressbyrådamen kunde antagligen också ta emot och taxera telegram, en sorts primitiv föregångare till Memo och e-post.


Med begreppet telefonstation avses däremot i första hand själva telefoncentralen eller telefonväxeln, således utrustningen som används för att förmedla samtalen. Stundom avses dock huset i vilket utrustningen är belägen.

Det fanns också en sorts "telestationer" som inte var kombinerade med förmedlingsutrustning men som ombesörjde alla typer av telefon- och telegramexpediering samt ordnade med telefonabonnemang, ut- och inlämning av telefonapparater (dessa var ju Televerkets egendom) mm. En del av dessa stationer var ganska stora, med flera expeditionsluckor och talhytter, särskilda anordningar för transport av telegramblanketter till fjärrskriftsoperatörerna, och bänkar där de som beställt samtal kunde vänta tills de via högtalarutrop fick veta att förbindelse var etablerad och samtalet kunde tas i talhytt med visst nummer. Andra stationer var enmansbetjänade; t ex besökte jag för cirka 40 år sedan en sådan station vid Odenplan i Stockholm för att klara ut ett abonnemangsärende. Denna station låg inte i samma byggnad som den tekniska förmedlingsstationen. En lång kö av folk som skulle lämna in och betala för telegram, som den effektive expeditören sedan sände iväg med hjälp av en teletype-maskin. En sådan "telestation" fanns knappast i Rimbo.

Bemannade järnvägsstationer kunde för övrigt genom järnvägens försorg förmedla telegram, en service som i viss utsträckning fanns kvar till mitten av 1970-talet.


Hela tråden: