26 semaforer för tre spår. (Signaler/säkerhet)

av Richard Loe @, onsdag, januari 26, 2022, 17:49 (203 dagar sedan) @ Leif B

Troligen talar de helt enkelt om vilket spår man är på väg till!


Instämmer: från vänstra spåret kan man bara komma till tre olika spår men från de två högra spåren kan man komma till ytterligare två spår längst till höger.

Vingarna med "fiskstjärt" är försignaler. Försignaler saknas för de två spåren längst till höger saknar försignal, därför drar jag slutsatsen att dessa spår slutar inne på stationen medan de tre vänstra fortsätter bortom stationen.

Nej, det innebär endast att spåret är delat i två kortare blocksträckor inne på bangården.

Till sis, ju högre placerad signalvinge desto högre hastighet är tillåten på det spåret.

Nej. Högst placerad signal visar huvudtågvägen, därefter följer andra tågvägar till vänster eller höger


Hela tråden:

 

powered by my little forum