Tågvägssignalering (Signaler/säkerhet)

av Gunnar Ekeving @, onsdag, januari 26, 2022, 23:33 (202 dagar sedan) @ Richard Loe

Även i Sverige användes längre tillbaka huvudsignaler som visade tågväg och inte tillåten hastighet. Dock fanns endast ett fåtal signalbryggor med många signalvingar, exempelvis i Malmö. De flesta stora bangårdar i Sverige var fram till 1920-talet oförreglade, och då räckte det med en envingad semafor vid infarten. Sedan gick man successivt över till hastighetssignalering.

En orsak (utöver tågvägssignaleringen och "co-working arms" ) till att brittiska signalbryggor ofta har många vingar är att man inte sällan har signalsäkrade rörelsevägar även för växlingsrörelser, och då blir det en liten vinge för varje växlingsväg.


Hela tråden:

 

powered by my little forum