Semaforers placering ? (Järnväg allmänt)

av Erik Andersson @, Lund, fredag, januari 28, 2022, 09:52 (115 dagar sedan) @ Littera JS

En semaforvinge ska alltid peka åt vänster. Om den pekar åt höger saknar den (så gott som alltid) signalbetydelse för aktuell körriktning. I de fall där man har bygg T-semaforer är det alltså den vänstra vingen som gäller vid infart.

I övrigt gäller ungefär samma placeringsregler än idag. Grunden är att signaler ska stå till vänster om spåret, men de får placeras till höger om spåret ifall sikten blir gynnsammare och det inte finns någon förväxlingsrisk.
I flerspårssystem ska signalerna placeras till vänster om spåret de gäller för, förutom för det högraste spåret, där man accepterar att signalen står till höger. Därför brukar man på dubbelspåriga banor placera signalerna på utsidan.


Hela tråden:

 

powered by my little forum