Superplattform. Definitioner och Dresden. Tysk definition (Signaler/säkerhet)

av Leif B @, lördag, januari 29, 2022, 15:17 (200 dagar sedan) @ Leif B

Plattformen i Rugby kunde samtidigt ha FYRA genomgående tåg samt SEX avgående eller ankommande tåg.
Är någon sådan plattform känd vid någon annan järnvägsstation ?


Ett felaktigt och missvisande påstående.

Rugby Midland hade från början åtta platformsspår och således åtta platformar, av vilka två var för genomgående tåg och sex var för tåg som hade Rugby som start eller slutstation. Av dom sex så var fyra för tåg mot norr, väster och nordost. Det var möjligt att ha två tåg inne samtidigt på de två genomgående platformsspåren, men denna möjlighet användes sällan pga tåglängder, och växelkryssen som tillät detta togs bort i början på 1960-talet.

Nu har stationen i Rugby byggts om rätt rejält, så nu finns fem platformsspår för genomgående tåg och ett spår för tåg till/från söder som har Rugby som start eller slutstation.


Nja, nu tycker jag du väl kategorisk. Ordet "platform"/"plattform"/"Bahnsteig" kan definieras på olika sätt, även om du säkert har rätt om den brittiska definitionen. I Rimbo t ex hade plattform 2 och 3 vardera två spår, och det är nog också så som de flesta svenskar uppfattar begreppet "plattform".

Mot den bakgrunden skulle jag vilja lyfta fram Dresden Hbf enligt den här skissen hade två spår för genomgående tåg (3 och 17) och åtta spår för vändande tåg (4, 6 och 9-14).

Man kan dock ana att det även funnits ett spår 15 mellan spår 14 och 17, på det här fotot ser det ut som att spåret finns (igen?). Även i östra änden av stationen finns ett säckspår mittemot spår 17. Spåret har inget nummer på skissen så det är antagligen inte tågspår, men det kan det ju varit under någon epok.

På tyska är definition just som Mormorsgruvan använder ordet "plattform", från tyska wikipedia: "Bei einem Mittelbahnsteig (auch: Inselbahnsteig) gibt es Gleise auf beiden Seiten des Bahnsteigs", i översättning "En mittplattform (även öplattform) har spår på plattformens båda sidor".

Här en skiss på en "öplattform" med två spår. (Källa: Röll, Enzyklopädie des Eisenbahnwesens.)

Här en skizz från Wikipedia på en "tungplattform" med tre spår.

Så Richard, jag tycker du får förlåta oss svenskar om vi vacklar lite mellan brittiska och engelska låneord och definitioner. Vi har ju importerat det mesta av vårt kunnande i järnvägsteknologi från dessa två länder.

(För att ytterligare förvirra förekommer ju även en del lån från andra språk, som t ex "Perrong" från franskan. Dock verkar franskan främst använda ordet "Quai", t ex "Quai Central".)


Hela tråden:

 

powered by my little forum