Superplattform. Tysk och brittisk definition på Rugby (Signaler/säkerhet)

av Richard Loe @, söndag, januari 30, 2022, 20:35 (192 dagar sedan) @ Leif B

För att ta Rugby Midland som exempel. Spåret längst med Platform 2 är Up Main. Spåret in till Platform 3 är Up Leicester och spåret till Platform 4 är Down Leicester. Spåret till Platform 5 är Down Leamington och den till Platform 6 är Up Leamington. Spåret längst med Platform 1 är Down Main. Spåret till Platform 7 är Up Market Harborough och den till Platform 8 är Down Market Harborough.

Utanför platformsspåren finns andra spår, bland dom Up Goods, Up Through, Down Through och Down Goods.


Jo, just när det gäller kommunikation till allmänheten kan man jämställa dem. I Rugby skulle man ropa ut "The train to XXXX will depart from platform 4" men på Stockholm C skulle man ropa ut "Tåget till XXX avgår från spår 4".

Däremot är den interna terminologin annorlunda inte bara i ord utan även i begrepp och tänkesätt. Jag ska passa på att ställa ett par frågor till dig som har koll på det brittiska tänkesättet:

  • Jag har hört någonstans att man i brittiskt tänk inte skiljer på "station" och "linje" som vi gör. För oss är linjen ett slags "ingenmansland" som där varken tkl på station före eller efter linjesträckan har full rådig
    het över. Är det så i England också, eller ingår linjesträckan en av Signalmännens domän?

Jag skrev i ett tidigare inlägg att britterna använder blocksystemet, vilket innebär att det finns inget som heter "linje" och "station" i svensk signalteknisk mening. Det finns bara blocksträckor (block sections). En större station så som Rugby Midland är indelad i flera blocksträckor inom det man i Sverige skulle anse vara stationsgränsen. Varje blocksträcka har en ansvarig signalman, som i sig kan ha ansvar för flera blocksträckor inom ramen för ställverket han arbetar i.

Tågklarerare i svensk mening existerar inte. Det är signalmannen som avgör om nästa blocksträcka är fri och som därmed ställer signalerna. Det är the guard (som är säkerhetsansvarig för tåget) som ger avgångssignalen vid stationen, men bara om signalen visar kör. Stationspersonalen har inte med signaler eller tågklarering att göra.


Följdfrågor: var går gränsen om mellan två signalmäns område? Om du har stationen före min, d v s du ska skicka ett tåg till mig, går gränsen där du lämnar över tåget till mig vid din starter signal eller vid min home signal?

Gränsen går formellt vid slutet av blocksträckan som skyddas av "starter" signalen.

[*]Du nämnde "huvudtågväg" i ett annat inlägg, vad heter det på engelska? "Main train path"? [/list]

På engelska skulle man säga "primary route".


Aha! Är alla andra "secondary routes", eller finns det en hierarki med the "the secondary route", "the tertiary route" etc ?


Alla sidotågvägar kallas "diverging routes". Som syns på bilden på signalbryggan vid Rugby så är signalerna för sidotågvägarna placerad lägre än den för huvudtågvägen. Om dessa sidotågvägar har en prioritet jämfört med andra sidotågvägar så visas prioriteringen av höjden på signalstolpen relativt signalstolparna för de andra sidotågvägarna. Sådana relativa prioriteringar syns på bilden. Sidotågvägens placering relativt huvudtågvägen syns på signalens placering (vänster eller höger) om signalen för huvudtågvägen.


På bilderna från Rugby är tågvägen närmast till höger om "the primary route" näst högst och har följaktligen prio 2 medan övriga är lägre och har då prio 3. Det jag undrar över är om det fanns någon särskild benämning för "diverging route with second priority" resp "diverging route with third priority".

Jag har redan skrivit att britterna använder blocksystem och signaler som visat tågväg. Jag skrev också att spår har namn och inte nummer. Med sedvanlig brittisk logik följer det att varje tågväg och tillhörande signal har ett namn. Man använder inte någon form av prioritering.

Så, på bilden från Rugby har vi (från vänster till höger i bild) följande tågvägar och huvudsignaler:

Down Main to Down Goods
Down Main to Down Through (huvudtågväg)
Down Main to Down Main (platform 1)

Down Slow to Down Goods
Down Slow to Down Through (huvudtågväg)
Down Slow to Down Main (platform 1)
Down Slow to Down Bay (platform 8)
Down Slow to Up Bay (platform 7)

Down Market Harborough to Down Goods
Down Market Harborough to Down Through (huvudtågväg)
Down Market Harborough to Down Main (platform 1)
Down Market Harborough to Down Bay (platform 8)
Down Market Harborough to Up Bay (platform 7)


Hela tråden:

 

powered by my little forum