UVHJ (Signaler/säkerhet)

av S-O Johansson @, måndag, januari 31, 2022, 22:25 (191 dagar sedan) @ Stefan Isaksson

Det där var ett intressant tidtabellsboksuppslag. Det ger mig känslan att UVHJ använde den logiska, men udda, metoden att låta antalet ljussken ange spårnumret. Tyvärr verkar de övriga driftplatser där huvudtågvägen var något annat än spår 1 sakna semafor, vilket reser en ny fråga: vilka signaler hade dessa driftsplatser? Skivsignaler?

Från vilket år är tidtabellen? 20-talet?

Det har dom nog. Semafor eller huvudljussignal, det är bara så att de stationerna saknar växelförregling som det står längst ner på sidan. Semaforen eller ljussignalen kan bara visa kör med en vinge eller ett sken oberoende av vilket spår man skall tas in på. Därför anges inte signalbild. Vilket tågspår anges i tidtabellsboken och sedan är det bara att hoppas att tågvägsinspektion gjorts och att föraren håller ordning på spåren. Eftersom det är oförreglade växlar bör det vara sth 40 in på stationen oberoende vilket spår som man skall tas in på.
Jag har en tidtabellsbok för SJ, 1 distriktet 2 trafiksektion Katrineholm-Mjölby, och en för fd TÖJ, Trafikförvaltningen Östergötlands smalspåriga Järnvägar, från 1937 och där har man samma upplägg. Skillnaderna mellan dem är att alla stationerna på SJ har förregling så där anges signalbild.


Hela tråden:

 

powered by my little forum