Bra svar Ante! (Järnvägs- och Museiföreningar)

av Johan Vinberg, Wednesday, February 20, 2008, 18:51 (5761 dagar sedan) @ Ante Svensson

Bra skrivet. Jag håller med till 100%.
Trots att jag aldrig varit medlem har jag följt föreningens mödor sedan starten 1975. Jag t. o.m. minns ett telefonsamtal hem till mig och brorsan Olle i Hässelby Villastad med en färsk rapport från det konsituerande mötet.
Eftersom jag var aktiv ULJ:are redan då fick jag en del gliringar av WFJ-kompisarna när jag kom med påpekanden och synpunkter.
"Det är lätt för dig att säga som tillhör ULJ och är 08:a". sa man till mig.

Efter att ha läst flera inlägg vill jag ställa följande frågor:
1) Finns det någon ordentlig och nära kontakt med de politiska partierna i Vadstena. Vad tycker de?
Jag tror WFJ gör ett stort misstag i att endast fokusera på en av KS-ledamöterna och dennes illivilja. Istället ska man fokusera på de andra ledamöternas välvilja-om den nu finns.

Om jag ska vara lite kritisk så har jag vid mina WFJ-kontakter genom åren just funnit att man gärna kartlägger och analyserar sina finder, iställer för att skaffa sig vänner där de finns inom politiken.

Exempel 1: Långt in på 1980-talet var en argsint SJ-tjänsteman i Norrköpngen WFJs "kartlagde" fiende som la in sitt veto i frågor kring bangården i Fågelsta.
Jag sa "vänd er till Norrköping-gubbens chefer i Stockholm och by-passa "riffkabylen" ifråga".
Svaret blev: "kan du säga som är 08:a".
Tänk om cheferna i Stockholm var tågentusiaster och gillade WFJ...men inte ens det tog man reda på vid denna tid.

Exempel 2: Utan någon form av avtal, uppgörelse eller föranmälan lät en tekniska förvaltning bygga två gångvägar över Vadstena-bangården under 1980- eller 90-talet. Från WFJs sida infann sig samma undfallande attityd - inte bråka med kommunen, de kanske blir arga.

Gångållorna var (och är) lagvidriga, vilken tjänsteman som helst hade kapitulerat inför hinten att Motala Tidning skulle få reda på det lagbrott som begåtts. WFJ (som trafikutövare och förvaltare) missade helt att de enligt järnvägslagstiftningen inte bara hade skyldigheter utan också rättigheter -vilket hade kunnat anvämndas mot kommunen om man bara velat.......

Samma undfallenhet, ja näst intill självutplånande sådan, tycker jag mig nu se mot Vadstena Kommun och dess politiker och tjänstemän. Man skäller på en sosse, men tar ine reda på vad alliansen och mp tycker!?!? (Eller har jag fel). De kanske all ärt positiva till att ha WFJ kvar?
Det räcker inte med att hoppas och tro att politiker i allmänhet tycker om WFJ.

Ta reda på vad de anser - finns det en positiv majoritet då finns verkligen alla chanser att WFJ kan fortsätta. Låt dock inte politikerna smita undan med att hänvisa till de olika nämnderna och förvaltningarna.
Det är i KS som den politiksa dagordningen sätts, det är denna som tjänesmän och handläggare sedan ska följa (oavsett vad de tycker som privatpersoner eller ej).


3) Är uppsägningen gjord med politisk accept från ledamöterna i
Om inte - har tjänstemnåännen som gjort detta någon form av tyst "OK" från ledamöter i nämnder eller KS/KF?
Om inte - gå genast till KS och begär audiens hos dess presidium och informera om läget. Strunta i att den utpekade sossen är med i detta presidium - han bestämmer ju inte ensam, tvärtom är han ju just nu i opposition.

3) Vad tycker egentligen de olika kommunförvaltningarna om WFJ? Har man övcerhuvudtaget kartlagt vad dess olika cheferna där tycker?
Om inte - gör det omedelbart. Kanske en majoritet av förvaltninsgcheferna - må vara att de svarar för skola, avlopp och älderomsorg - är positiva och ser WFJ som en möjlighet för just deras förvaltning. Kanske skol- och äldereomsorgen ser WFJ som en poteniatl vad gäller utbildniong och sysselsättning för resp sektor??

- - -

Att skylla på att Vadstena är en liten kommun håller inte. Se på Skara och Munkedal som haft sina fajter med resp hemkommun och överlevt, utan att det skett "hämdaktioner" från poltiker och tjänstemän i resp kommun.

- - - -

Ska WFJ-projektet bli kvar måste alla politikers åsikter upp i dagen så ni vet var ni har dem. De är dessa personer som fattar beslutet om WFJs öde - inte någon obetydlig handläggare på något kommunkontor.
En sådan kartläggning ska inte vänta till november i år. Den måste ske nu så att bearbetningen av de tveksamma (de positiva behöver ju inte övertalas) kan börja. ....och strunta i de negativa...de kommer ni ändå aldrig att överytga. Låt dem vara och låt dem koka i sitt eget ensamhetsspad....

Fokusera på era hittills okända vänner och låt spårrenoveringen vara tills detta kartläggningsarbete är gjort!
Ty om ni byter - med en massa extra hjälpande supporters bistånd - en massa slipers i vår och sommar, städar upp på bangården, etc så är det ändå betydelselöst så länge ni egentligen inte vet vad de riktiga maktahavrna i Vadstena tycker...

Hilsen
Johan


Hela tråden: