Efterlysning fotografier Uppsala Energis tank- & torvvagnar (Fordon: vagnar)

av Macadam, Monday, February 07, 2022, 21:48 (487 dagar sedan) @ Ulf Diehl

Torvvagnarna: Du menar nog de ombyggda Fb-u-vagnarna (fd 601 8) som ombyggdes med tak till Fbl-u (615 4000-4014) och där några senare blev ombyggda till Tkkl-uv (561 3000-3009) 1982-1984. Även vanliga Fb-u (601 8-serien) användes med presenningar samt några inhyrda holländska Tals 586. (Det var regnigt och mörkt i Uppsala när jag var där).
Ulf Diehl[image]

Intressant, de ombyggda flisvagnarna har jag glömt.
Jag minns att det stod ett antal f.d. tyska kolvagnar litt. Fals(?) uppställda länge vid Uppsala Ö på tidigt 2000-tal. De var blå och märkta "Inlandsgods". Osäker på om dessa användes för torvtransporter.


Hela tråden: