Gasbelysning personvagnar i utlandet (Fordon: vagnar)

av Thomas Tell, Vallentuna, Friday, February 11, 2022, 19:28 (594 dagar sedan) @ Sven Bårström

Under (och givetvis före) 50-talet förekom tvåaxliga personvagnar i Sverige (väsentligen litt C3) med Pintch oljegasbelysning.

1940 övergick Sj till att använda kol- i stället för oljegas och 1955 hade SJ kvar 246 vagnar med kolgasbelysning. Många vagnar hade då fått den ersatt med generator- eller Dissousgasbelysning.
/tell


Hela tråden: