Gasbelysning personvagnar i utlandet - Finland (Fordon: vagnar)

av Anders Järvenpää @, Åbo, söndag, februari 13, 2022, 12:17 (185 dagar sedan) @ mormorsgruvan

Den finska statsbanans 75-årshistorik från 1937 berättar i 2:a delen på sidorna 516 och 517 för oss att oljegas började användas 1883 och först på Vasabanan. Vidare kan man läsa att de första lamporna hade öppen låga och gav dåligt ljus men efter att man började använda högtryckslampor enligt Pintschs system var belysningen tämligen tillfredsställande. Dessutom kan man läsa att den dåvarande uppskattningen var att gasbelysningen kommer att finnas kvar länge i äldre vagnar innan den trängs undan av det elektriska ljuset.

Vidare berättas att man i några tiotals vagnar har acetylengasbelysning enligt Dalénsystemet för bandelar med gles trafik belägna långt från oljegasverk.

(Olje-)Gasverk fanns vid depåerna i Fredriksberg, Åbo, Seinäjoki (Östermyra), Kouvola och Viborg (75-årshistoriken på sida 706).


Hela tråden:

 

powered by my little forum