Sista semaforen med saxlänkar eller genomgående linor (Signaler/säkerhet)

av Erik Andersson, Lund, Wednesday, February 16, 2022, 16:30 (293 dagar sedan) @ Göran Kannerby

Med genomgående linor torde Andres W mena att samma linslinga styr en infartssignal(semafor) och skivförsignal.

Jag har fått intrycket att "kompensationshjul" var den vanligaste lösningen. Se ritningar från ekeving.se Kompensationshjul
Linrörelse vid linbrott
Båda varianterna har, om jag har förstått det hela rätt, har till uppgift att se till att försignal och infartssignalernas kurvhjul inte kommer i otakt.

En mekanisk ledning/linslinga som enbart styr en semafor är ju i regel belastad med vikter i ett så kallat spännverk. Spännverkets syfte är att kompensera för linornas värmeutvidgning. Eftersom en mekanisk ledning består av två linor (egentligen en slinga) antar man att båda linorna förlängs lika mycket. Alltså kommer spännverkets vikter inte riskera att ändra signalbilden.

Om man däremot bygger upp en mekanisk ledning som börjar vid ställverket, går via spännverk, via kurvhjul på infartssemaforen och vidare till skivförsignalen och därefter går raka vägen till spännverket och slutligen tillbaka till ställverket kommer kurvhjulen vid semaforen och försignalen att komma i otakt vid linornas väremutvidgning. Kompensationshjulets syfte är att undvika detta.


Hela tråden: