Byggdes S1 3945 (fd So3k 3945) åt Sveriges regering? (Fordon: vagnar)

av Sven Bårström @, Järfälla, måndag, februari 21, 2022, 09:45 (171 dagar sedan) @ Niklas Bygdestam

Vagnen beställdes under generaldirektör Dahlbecks tid. Dahlbeck gjorde såvitt jag förstått en hel del "inspektionsresor" med delar av SJ direktion, och för det passade vagnen bra.
Det fanns en del A03-vagnar i träkonstruktion tidigare, användbara för samma ändamål. Men på 40-talet måste de ha framstått som gamla, och de fick inte gå i den hastighet (120 km/h) som blev aktuell för snälltågen vid denna tid.
Vi får heller inte glömma att SJ på 40-talet var Nordens största företag, och att dess generaldirektör var den högst avlönade statstjänstemannen i Sverige. Så jag tror att det inte var onaturligt att generaldirektören ansågs böra ha denna vagn. Gd Upmark använde den också vid inspektions- och representationsresor.
Jag minns också från min barndom att vagnen benämndes "generaldirektörens vagn".
Sen är det förstås naturligt att den kunnat disponeras också för andra representationsändamål, kanske också för regeringsmedlemmar. Men det är nog en andrahandsuppgift.
Så min slutsats om rubriken blir "njae", snarast "nej".
Annars må man väl läsa SJ anslagsframställningar från 40-talet.
Sven B

--
Sven B


Hela tråden:

 

powered by my little forum