Byggdes S1 3945 (fd So3k 3945) åt Sveriges regering? (Fordon: vagnar)

av Sven Bårström @, Järfälla, måndag, februari 21, 2022, 12:37 (177 dagar sedan) @ Niklas Bygdestam

Man kan naturligtvis jämföra mellan vagnar i olika länder - om man nu har tillräckligt gediget material att studera. I sammanhanget bör man också komma ihåg, att de svenska affärsverken (SJ m fl) hade en friare ställning i förhållande till regeringen än vad som var vanligt utomlands. Det talar för att detta inte var någon "regeringsvagn". Och att jämföra Tage Erlander med general de Gaulle och marskalk Tito, är nog att trampa verkligt snett. Tage Erlander var ju som person obenägen att lysa starkt i olika sammanhang. Tänk på hans tveksamhet (från början ovilja) att till regeringen/staten ta emot donationen Harpsund!
Sven B

--
Sven B


Hela tråden:

 

powered by my little forum