Ao3 3945 - bara för GD? (Fordon: vagnar)

av Niklas Bygdestam @, Uppsala, onsdag, februari 23, 2022, 08:27 (175 dagar sedan) @ Fredrik Lundström

Nu är det svårt att säga något med säkerhet på bakgrund av *avsaknad* av information, eller information som inte går att återfinna. Det tenderar då att bli rena spekulationer. Om vi dock ser till vad som jag just med den information (källor) jag har tillhanda så framkommer dock ett intressant mönster:


Ao3 3945 upptogs i Str 263 i Mars 1949/ändr 286, d.v.s. omkring två år efter leverans. Samma blad finns såväl i de scannade exemplar jag kan finna på nätet, som i mitt eget exemplar - som är en uppsättning som enligt inskrift på försättsbladet ursprungligen tillhört 'Generaldirektören'. Hur länge är givetvis en annan fråga!
I varje fall: bladet för Ao3 3945 har ingen som helst indikation om att vagnen är avsedd för någon specifik funktion. Tvärtom, så lyder rubriken 1 Klass Personboggivagn!

En annan intressant detalj, är att vagnen omskrives i Statsbaneingenjören, nr. 8/1947 (jag kan dessvärre inte dela mitt exemplar, då det är en blekt xerox-kopia från 1970-talet).
Den omnämnes där som 'Järnvägsstyrelsens nya salongsvagn', men med den aktuella tidens språkbruk kan detta snarare hänföras som 'ägarskap' och inte 'användningsområde' - dessutom sägs redan i andra meningen '...varför denna nya vagn utgör ett värdefullt till salongvagnsparken.'

Således: i dessa två 1940-tals källor finns inget som jag anser kan peka på att vagnen skulle vara avsedd för någon specifik person eller gruppering.

Mina motfrågor a blir nog således dessa:
a) Från när i tiden härstammar den första 'källan' (eller omnämnadet) av att det skulle vara Generaldirektörens salongsvagn?
b) Finns det några bevarade handlingar som visar utnyttjandet av SJ salongsvagnar under tiden närmast före och after kriget? Krigsåren är så pass speciella, att användandet knappast kan anses vara 'normalt'.


Intressant! Men fortfarande är detta information som gäller EFTER att vagnen levererats. Det skulle vara intressant att få information om vad de tänkte sig när de beställde vagnen. Den är levererad 1947. Den bör vara beställd 1945 eller kanske till och med 1944. Troligen alltså beställd under andra världskriget eller alldeles strax efter att kriget tog slut. Och detta gör att det kan ha funnits en annan tanke med vagnen än bara just till Järnvägsstyrelsen och generaldirektören. Det är den informationen som jag letar efter, dvs vad var vagnen tänkt som, inte vad det blev.


Det skulle ju kunna vara så att den information och det som du tror att den säger, dvs att man byggde den även för regeringen och inte bara för GD, helt enkelt inte finns och därmed byggdes vagnen just för GD. Allt annat är ju spekulation?


Det är mycket möjligt! Jag sätter egentligen inte emot det, annat än att jag tycker det känns rätt absurt om det verkligen är så. Jag har dock velat se om det finns andra perspektiv på detta än denna officiella.

--
Никлас Быгдестам
Allmänt intresserad av järnvägar. Inriktar mig på Europa. Jag bor i Uppsala och i Belgrad


Hela tråden:

 

powered by my little forum