SJ salongsvagnar (Fordon: vagnar)

av Gunnar Ekeving @, onsdag, februari 23, 2022, 17:17 (169 dagar sedan) @ Niklas Bygdestam

Enligt anslagsframställningen som jag länkade till var denna vagn tänkt att vara ett första steg i att ersätta de gamla undermåliga salongsvagnarna. Man skulle kanske försöka få fram uppgifter om hur salongsvagnarna användes, främst före den onormala perioden under andra världskriget. Kan det måhända finnas något om detta bland Drifttjänstbyråns handlingar i Riksarkivet? Eller kan man hitta något om anskaffning, användning och slopning av salongsvagnar i Maskintekniska byråns handlingar? De som forskat om SJ persontrafik och personvagnar kan säkert ge vägledning. Och visst har väl även andra svenska järnvägar än SJ haft salongsvagnar? Användningsområdet för dessa kanske kan ge en indikation på hur SJ:s salongsvagnar nyttjades?

Riksarkivet förvarar också GD Dahlbecks arkiv. Om det verkligen var så att Dahlbeck - några år före sin pensionering - drev igenom att få en alldeles egen vagn kanske det går att hitta underlag i Dahlbeck-arkivet.

Det nämndes i något inlägg att det vore ett stort slöseri att anskaffa en vagn enbart för generaldirektören. Så är det förstås, men vet vi när man började tala om "generaldirektörens vagn" och vad detta i så fall syftade på? Att GD hade prioritet att använda vagnen vid sina tjänsteresor tillsammans med andra tjänstemän inom Järnvägsstyrelsen? Att vagnen absolut inte fick användas annat än när Dahlbeck var med? Eller var det järnvägsmannajargong som uppkommit eftersom man noterat att Dahlbeck (och senare Upmark) ofta fanns ombord i vagnen när den rullade fram över de svenska järnvägslinjerna?


Hela tråden:

 

powered by my little forum