SJ salongsvagnar (Fordon: vagnar)

av Niklas Bygdestam @, Uppsala, torsdag, februari 24, 2022, 10:17 (168 dagar sedan) @ Gunnar Ekeving

Enligt anslagsframställningen som jag länkade till var denna vagn tänkt att vara ett första steg i att ersätta de gamla undermåliga salongsvagnarna. Man skulle kanske försöka få fram uppgifter om hur salongsvagnarna användes, främst före den onormala perioden under andra världskriget. Kan det måhända finnas något om detta bland Drifttjänstbyråns handlingar i Riksarkivet? Eller kan man hitta något om anskaffning, användning och slopning av salongsvagnar i Maskintekniska byråns handlingar? De som forskat om SJ persontrafik och personvagnar kan säkert ge vägledning. Och visst har väl även andra svenska järnvägar än SJ haft salongsvagnar? Användningsområdet för dessa kanske kan ge en indikation på hur SJ:s salongsvagnar nyttjades?

Riksarkivet förvarar också GD Dahlbecks arkiv. Om det verkligen var så att Dahlbeck - några år före sin pensionering - drev igenom att få en alldeles egen vagn kanske det går att hitta underlag i Dahlbeck-arkivet.

Det nämndes i något inlägg att det vore ett stort slöseri att anskaffa en vagn enbart för generaldirektören. Så är det förstås, men vet vi när man började tala om "generaldirektörens vagn" och vad detta i så fall syftade på? Att GD hade prioritet att använda vagnen vid sina tjänsteresor tillsammans med andra tjänstemän inom Järnvägsstyrelsen? Att vagnen absolut inte fick användas annat än när Dahlbeck var med? Eller var det järnvägsmannajargong som uppkommit eftersom man noterat att Dahlbeck (och senare Upmark) ofta fanns ombord i vagnen när den rullade fram över de svenska järnvägslinjerna?


Ja, det ligger absolut mycket i detta. Att man bygger en hel vagn bara för en generaldirektör tror jag bara inte på. Det vore alldeles för absurt. Att det däremot kan ha blivit ett begrepp att benämna vagnen som "generaldirektörens vagn" därför att denne fanns med ofta då vagnen användes är en annan sak.

Under 1980-talet hade vagnen blivit omodern. Jag minns däremot att dåvarande generaldirektören Bengt Furbäck var ute och åkte så verkade han istället använda S1 5248 som egentligen var en konferensvagn. Jag har själv ett tydligt minne av att S1 5248 stod uppställd på Uppsala C på ett spår lite vid sidan av och jag såg att Furbäck och inte bara han utan hela SJ:s dåvarande ledning hade konferens inne i den vagnen. Hade detta skett under 1960-talet hade det nog varit So3k 3945 (tidigare Ao3) som de hade använt till detta istället. Jag minns även att jag sett en rad intervjuer på TV där Furbäck trädde fram och att han faktiskt ganska ofta då brukade befinna sig i just S1 5248. Furbäck föredrog nog vagnen 5248 mot 3945, eftersom 5248 var en 80-ralsvagn och då av SJ ansågs som modern. Så Furbäck använde nog S1 5248 på samma sätt som hans föregångare använde Ao3 (So3, So3k, S3K, S3, S1) 3945.

--
Никлас Быгдестам
Allmänt intresserad av järnvägar. Inriktar mig på Europa. Jag bor i Uppsala och i Belgrad


Hela tråden:

 

powered by my little forum