VGJ, Nossebro - Nedläggning av persontrafiken? (Byggnad)

av Harald ⌂, Göteborg, Tuesday, March 01, 2022, 16:37 (579 dagar sedan) @ K Lemming

Det var Göteborg-Sjövik som lades ned 1967. Det PeO skrev var att man drog in morgontåget, d.v.s. det som skoleleverna reste med.


Hela tråden: