Handsignallyktor (paltar) och dess färger.-Utvikning. Orange (Signaler/säkerhet)

av Leif B, Saturday, March 19, 2022, 14:00 (555 dagar sedan) @ Harald

Vi kan väl göra en utvikning till olika färger på skenen. Vid SL byttes 1970 den gröna linsen mot en orange. Tidigare hade man som signalvakt haft en röd och en grön flagga som dagsignaler och handsignallykta med en röd och en grön lins som nattsignal. Instruktionen sade "Stoppsignal ges med röd flagga" resp. "Stoppsignal ges med signallykta med rött sken". Signalen som gavs med grön flagga/grönt sken kallades "körsignal". När Säo tub införde 1970 hade man bestämt sig för att det inte fick heta "körsignal" och att grön flagga/grönt sken inte skulle användas. Nu skulle signalvakten i stället ge "Framåt" när det inte var något hinder och det gavs med handen förd i cirkel som dagsignal och orange sken fört i cirkel som nattsignal.

Grönt byttes till orange för att man skulle kunna använda även färgblind personal som depåförare. (Röd/grön färgblindhet är som bekant den vanligaste formen.) Däremot bytte man inte ut grönt till orange i ljussignaler, istället satte man en plåt med en slits framför linsen på de ljussignaler som fanns inom depåområdena: grönt sken hade lodrätt slits, gult slits i 45 grader och rött en vågrätt slits.

I början på 80-talet var set så, men nu tror jag att slitsarna är borta igen sedan länge. Överkörmästaren kan säkert ge datum för både när de infördes och när de avskaffades.


Hela tråden: