Handsignallyktor (paltar) och dess färger.-Utvikning. Orange (Signaler/säkerhet)

av Överkörmästaren, Saturday, March 19, 2022, 14:34 (560 dagar sedan) @ Leif B

Vi kan väl göra en utvikning till olika färger på skenen. Vid SL byttes 1970 den gröna linsen mot en orange. Tidigare hade man som signalvakt haft en röd och en grön flagga som dagsignaler och handsignallykta med en röd och en grön lins som nattsignal. Instruktionen sade "Stoppsignal ges med röd flagga" resp. "Stoppsignal ges med signallykta med rött sken". Signalen som gavs med grön flagga/grönt sken kallades "körsignal". När Säo tub införde 1970 hade man bestämt sig för att det inte fick heta "körsignal" och att grön flagga/grönt sken inte skulle användas. Nu skulle signalvakten i stället ge "Framåt" när det inte var något hinder och det gavs med handen förd i cirkel som dagsignal och orange sken fört i cirkel som nattsignal.


Grönt byttes till orange för att man skulle kunna använda även färgblind personal som depåförare. (Röd/grön färgblindhet är som bekant den vanligaste formen.)

Jag tror inte riktigt på att det var pga färgblindhet som man behövde byta färg i handsignalen ”framåt” till ett annat färgat sken. På den tiden fanns det inte någon annan cirkelformad signal med lykta, så man hade kunnat ha godtycklig färg på just den signalen utan risk för förväxling. Det Harald skriver tyder nog snarare på att förarna annars tenderade att köra mot rött när de fick ”framåt” från banpersonal som inte förstod att det var pga en huvudsignal i stopp som tåget hade stannat i deras närhet.

Jag förstår egentligen inte varför man envisades med färgat sken i signalen ”framåt”. Den hade lika gärna kunnat ges med vitt sken, som det är idag.

Däremot bytte man inte ut grönt till orange i ljussignaler, istället satte man en plåt med en slits framför linsen på de ljussignaler som fanns inom depåområdena: grönt sken hade lodrätt slits, gult slits i 45 grader och rött en vågrätt slits.

I början på 80-talet var set så, men nu tror jag att slitsarna är borta igen sedan länge. Överkörmästaren kan säkert ge datum för både när de infördes och när de avskaffades.

Vet inte när det infördes men det måste ha varit senare än 1970 som det här med färgblindhet kom in i bilden. Det sägs för övrigt att företagshälsovården under en period tillämpat ett bristfälligt kontrollförfarande varvid man av misstag förarutbildat en del personal som senare visade sig ha defekt färgseende. Om det inverkat på signalbilderna ska jag dock låta vara osagt.

Avskaffandet bör ha varit 1993 i samband med att Tri Tub utgåva 3 ersatte Säo Tub från 1976 (senast ändrad 1987 om jag minns rätt), får återkomma efter närmare kontroll. För övrigt satt maskerna kvar i flera år efter det.


Hela tråden: