C4 1768 (Fordon: vagnar)

av Jan-Anders Wihrén @, Veberöd, lördag, april 23, 2022, 21:33 (115 dagar sedan) @ Björn Arvidsson

Vagnen kunde ses i Limhamn i samband med MLJ 100 års jubileum 1988. Därefter hyrdes vagnen ut till en entreprenör i Klippan, se inläggen ovan, och frågan är verkligen hur vagnens status är idag?

Ola Ahlström
Malmö


Vagnen finns åter hos föreningen i Klippan och används tydligen som serveringslokal hos dom ibland. är om jag minns rätt blå och vitmålad idag

I samband med 10-årsjubiléet av dåvarande Helsingborgs Veteranjärnväg 1982 gav dess grundare Lars Hagerman ut en 58-sidig häftad skrift betitlad "1972-1982 - En museijärnväg blir till". I skriften kan man årtalsvis följa utvecklingen. Under årtalet 1973 kan läsas följande: "Jag tror det var samma sommar som HVJ köpte sin första vagn. SJ-skolan i Ängelholm skulle sända ett antal vagnar till Vislanda för skrotning och bland dem fanns en glasveranda eller lejonbur eller mera officiellt en C4 1768. Genom en snabbinsats och ett icke alltför stadgeenligt agerande bland styrelsen lyckades vi hålla kvar vagnen i Åstorp. En rundhänt donation från en medlem finansierade köpet och vagnen kom till Billesholm. C4:an var utvändigt intakt, invändigt fanns en ångloksfyrboxattrapp plus transportband m.m. Vagnen hade använts för eldarutbildning, där det alltså gällde för eldaraspiranten att på viss tid lägga en viss mängd kol på visst sätt. Ack ja, allt detta skrot skulle bort och tyvärr inträffade i samband med skärbränning ett verkligt eldprov i vagnen då en brand förstörde den invändiga panelen, en del av taket och samtliga fönster. Mycket sorgligt, men en bitter tröst var dock att vagnen inte totalförstördes. Sedan dess har åtskilliga timmar lagts på vagnen och den deltog i och prydde sin plats i SJ:s 125 års parad på Värtan sommaren 1981". Här nedan en bild jag själv tog av vagnen den 4 janauri 1975 i Billesholm.
[image]
Under många år från 1973 och framåt var jag antingen styrelseledamot/suppleant, kassör eller trafikchef i HVJ och även efter flytten till Klippan och namnändringen till Museiföreningen Klippan-Ljungbyheds Järnväg (mfKLJ). Ett par år efter att tågtrafiken upphört till Ljungbyhed fann jag dock ett större intresse i Skånska Järnvägar (SkJ), där jag varit verksam sedan dess.
Sedan framlidne Gunnar Sandin testamenterat till SkJ att anskaffa en sommarvagn diskuterades under ett par år lämplig vagnindivid, alternativt nybygge. Det fanns tre C4-vagnar av intresse och 1768 var en av dem. MfKLJ (som nu bytt namn till Föreningen Veteranjärnvägen - FVJ) var dock inte intresserade av att avyttra 1706. I Strömsnäsbruk fanns också en C4-vagn men valet föll på C4 1808 som fanns hos BJs och som numera är i SkJ ägo och som undergår en genomgripande revision för att åter kunna bli trafikvagn i sommartågen på Österlen.


Hela tråden:

 

powered by my little forum