Prov med miljöbränsle på ånglok i Gävle 7 maj (Järnvägsmuseet informerar)

av HP @, torsdag, april 28, 2022, 13:50 (60 dagar sedan)

Lördag den 7 maj kommer Järnvägsmuseet att testa miljöbränslen på ånglok.
Med på plats finns Dr Serchinger från Tyskland, som har utvecklat nya brännare för flytande bränsle, som enkelt kan monteras in i koleldade ångloks fyrboxar.

Vi har inför detta tillfället anpassat ångloket E2 904 för körning med det fossilfria bränslet Ecopar Bio 100, och loket kommer vara påeldat och visas upp.

Vi följer också utvecklingen av stenkolsfrågan och ersättningsbränslen. Vi har från England köpt in Ecoal, som är framtaget av CPL industries, tillsammans med museitågsbranschen, och tester har gjorts på flera banor i England i vinter.
Ecoal är gjort på stenkol och krossande olivkärnor, och minskar utsläppen med 50% mot ren stenkol, och röken med 80%. Vi kommer ha ytterligare ett ånglok påeldat (troligen R 976) som eldas med Ecoal.

Vi vill härmed inbjuda representanter från museitågsbranchen till Gävle den 7 maj. Inbjudan vänder sig till dig som representerar en förening med ånglok, och som behöver kunskap i dessa frågor. Det är alltså inte till för dig som privatperson som är allmänt ångloksintresserad.

Arrangemanget pågår mellan kl 10 och 13. Eftersom Järnvägsmuseet är stängt för ombyggnad, går det inte att ta sig in dit hur som helst, utan vi hämtar med ett tåg på Gävle Central kl 10.00 och ser till att ni är tillbaka klockan 13.00.

Under besöket bjuds ni på fika, och det ges möjlighet att titta på lok, installationer och bränsle, samt prata med JVM verkstads- och lokpersonal, liksom Dr Serchinger.

Det kostar inget att komma, men det viktiga som sagt är att representerar din förening och inte bara är en allmänt nyfiken person.

Obligatorisk föranmälan till ”resor@jarnvagsmuseet.se” senast onsdag 4 maj.
Ange även vilken organisation med ånglok som du/ni är aktiva i!

Välkomna!

Henrik Reuterdahl


Hela tråden:

 

powered by my little forum