Mer HKJ (Järnväg allmänt)

av Anders Hallingberg, fredag, maj 13, 2022, 13:53 (97 dagar sedan)

Fortsätter från Rösmåla (Rössmåla enligt kartbladen, kort eller långt ö?) i resan som går motriktat banans längdmätning.

[image]
Inne på Rösmåla stationsområde.

[image]
Rösmåla.

[image]
Rösmåla. Interiörbild, väntsal, tågexpedition?

[image]
Rösmåla, baksidan. Takutformningen påminner om ULB.

[image]
Urshult. Blick åt väster.

[image]
Urshult. Blick åt öster. Gissar att det är ett fruktlastningsmagasin till vänster om spåren.

[image]
Närstudie.

[image]
Från vägbron över väg 120 strax sydväst om Urshult. Km-stolpe 8 syns på bilden. Bilden borde vara tagen vid 15-16-tiden och av skuggorna att döma tror jag bilden är riktad mot Norraryd.

[image]
Under vägbron. Bilden här riktad mot Urshult. Km 8 syns bland buskarna.

[image]
Sjöryd har passerats i riktning mot Norraryd. Bilden troligen i denna riktning. Banan är mer igenvuxen mellan Urshult och Norraryd, vilket kanske är naturligt eftersom den varit otrafikerad längre tid än öster om Urshult.

[image]
Här löper väg 120 parallellt med HKJ fram till Blidingsholm.

[image]
Oändlighetsperspektiv.

[image]
Broarna över Mörrumsån.

[image]
Norraryd, gräns för växling. Några hundra meter bortåt i bild finns bron över Ålshults kanal. Kanalen är från 1839 så frågan är vilken hänsyn man fick ta till kanalfarten med avseende på fri höjd. Kanske inte fanns någon kanalfart att tala om runt år 1900. Var tyvärr aldrig framme vid bron, men denna finns säkert kvar idag för cykelleden.

[image]
Infarten till Norraryd. Det verkar som man tagit grus i relativ närtid i till vänster, kanske för grusning av banan. En stor del av Karlshamn-Vislanda löper på en långsträckt isälvsformation som syns här.

[image]
Norraryd, godsmagasin.

[image]
Norraryd, lokstallet. Kanske HKJ:s från början. Finns kvar än idag.


Hela tråden:

 

powered by my little forum