Elmatningen till MÖJ (Elektrifiering/elektrisk drift)

av Per Wirback, Sunday, May 15, 2022, 21:37 (200 dagar sedan) @ Gunnar Ekeving

Höjdes inte spänningen från Borensberg/Näs till 10kV när man införde eldrift på fler linjer 31/7-1915 och även Klockrike-borensberg fick sin spänning höjd? Eller tranformerade man upp spänningen till den nya linjerna och sedan även banan till Borensberg? Jag antar att kraftstationens elmatning till MÖJ fick byggas ut när den utökade eldriften togs i bruk.
Fortfarande var det 25Hz.


Det blev 10 kV på hela det elektrifierade MÖJ-nätet. Omformning från 50 Hz till 25 Hz sköttes hela tiden av elleverantören, ungefär som Lund - Bjärred köpte 16 2/3 Hz från Sydkraft (omformare i Lund, användes fram till dess södra stambanan elektrifierades och enfasmatningen för Bjärredsbanan istället kunde erhållas från SJ).

För ca 20 - 25 år sedan var jag i Borensberg, och besökte ett hembygdsmuseum i f d kraftverket. Där hade man i utställningen en omformare som uppgavs ha matat MÖJ.


Teknisk tidskrift 1915, häfte 9, elektroteknik, har en utförlig artikel om MÖJ's elektrifiering.

I Nääs vattenkraftstation, tillhörlig Motala ströms kraft AB, var uppställd en motorgenerator med en 3-fasig asynkronmotor om 425 hk för 800V 50 Hz (Samma spänning som huvudgeneratorena i kraftstationen) direktkopplad till en enfasgenerator för 25Hz 835V på 360 KVA kont. Denna spänning från generatorn transformerades sen upp till 10.000V i en vattenkyld transformator och matades ut på en ledning med kabelundergång under göta kanal och anslöt till järnvägslinjen ca 1 km söder om Borensberg.

Artikeln är på sex sidor och innehåller en hel del detaljer om kontaktledningsanläggning och elfordon.


Hela tråden: