DHJ NNr/NNt vagnar? (Fordon: vagnar)

av Ola Ahlström @, tisdag, maj 17, 2022, 20:57 (86 dagar sedan)
Redigerad av Ola Ahlström, tisdag, maj 17, 2022, 22:45

Från år 1912 anskaffade Dannemora-Hargs Järnväg ett stort antal öppna vagnar litt NN, senare litt NNr respektive NNt, från Falun och ASJL (nr 151-220, 231-255, 260-283, 289-313). Vagnarna med senare littera NNt var avsedda för virkestransporeter och hade inget vagnsgolv medan littera NNr var avsedda för malmtransporter. De bromsade vagnarna hade bromshytt som senare demonterades och virkesvagnarna blev även de senare malmvagnar med golv.

Enligt SJK boken om Dannemora-Hargs Järnväg (SJK nr 6) hade vagnarna avsedda för malmlast redan vid leverans, "lösa malmlämmar", min fråga är om dessa vagnars lämmar var identiska hela tiden ut, alltså såg dessa ut som bilder från vagnarnas sista tid vid SJ visar?

På digitalt museum visas en bild från 1938 där ett antal vagnar visas med samma typ av malmlämmar som fanns under SJ tiden.
JvmKBIA05583

Ola Ahlström
Malmö


Hela tråden:

 

powered by my little forum