DHJ NNr/NNt vagnar? (Fordon: vagnar)

av Ola Ahlström @, onsdag, maj 18, 2022, 14:28 (91 dagar sedan) @ Ola Ahlström

För att utveckla frågan ytterligare vill jag referera till några uppgifter ur SJK boken Dannemora-Hargs Järnväg från 1969.

Här tar man på sidan 85 upp leveranserna av de "nya NNr-vagnarna som lastade mellan 13000 - 15000 kg". Här anger man också att NNt vagnar avsedda för timmer och massaved och som saknade botten eftersom lasten vilade direkt på balkarna i ramverket. Dessa NNt vagnar försågs med flak år 1939 för att användas liksom NNr vagnarna i malmtrafiken.

De svenskbyggda vagnarna hade stolpar av T-järn, sex på var långsida hos NNr och fem på NNt och det stora antalet stolpar hos de förra berodde på att de utgjorde stöd för de lösa, långa malmlämmarna. De tyskbyggda vagnarna hade fem rörstolpar på var långsida, men några blev senare ändrade till T-järn.

Boken har vagnslistor av vilket följande framgår;

Nr 151-165, litt NN senare NNr, Falun 1912, virkesvagnar med lösa malmlämmar, bromskus på 161-165
Nr 166-200, litt NN senare NNr, Falun 1913, virkesvagnar med lösa malmlämmar, bromskus på 176-180 och 196-200
Nr 201-220, litt NN senare NNr, Falun 1914, virkesvagnar med lösa malmlämmar, bromskus på 216-220
Nr 231-255, litt NN senare NNt, Falun 1915, timmervagnar, broms på 251-255
Nr 260-283, litt NN senare NNr, ASLJ 1915, virkesvagnar med lösa malmlämmar, broms utan kur på 279-283
Nr 289-313, litt NN senare NNr, ASLJ 1917, virkesvagnar med lösa malmlämmar, bromskur på 309-313
Nr 314-343, litt NN senare NNr, Görlitz 1920, virkesvagnar med lösa malmlämmar, bromskur på 334-343

Intressant är att vagnsförtackningen anger NNr som "virkesvagnar" men samtidigt att de var försedda med lösa malmlämmar.

I boken "Skendör i Roslagen" från 2002 återfinns en vagnsförteckning från 1959 med samtliga vagnar förutom nr 244 och 333 (vad hände med dessa?).

Vagnarna var tydligen långlivade och böckerna ger intryck av att alla används senast från 1939 i malmtrafiken och samtliga bör därför fått malmlämmar även om flertalet haft detta från början.

Frågor som uppstår är följande;

De vagnar som redan från början levereats med lösa malmlämmar var det en typ som användes även på 50-talet?
De vagnar NNt och de tyskbyggda NNr som hade endast fem stolpar per vagnssida hur fungerade dessas placering mot malmlämmarna?
Vad hände med vagnarna 244 och 333 eftersom dessa saknas i vagnslistan från 1939?
Den vid ULJ bevarade vagnen 189 blev den aldrig "malmvagn"?

Ola Ahlström
Malmö


Hela tråden:

 

powered by my little forum