Effektmätning av R-loket? (Järnvägsmuseet informerar)

av Christer Brimalm @, fredag, maj 20, 2022, 08:35 (38 dagar sedan) @ BD

Det intressantaste att veta vore väl effekten i dragkroken i olika hastigheter. Då behöver dragkraften kontinuerligt registreras liksom hastigheten och var tåget befinner sig.

Någon dynamometervagn att koppla mellan lokets tender och tåget lär väl inte finnas tillgänglig, men kanske går det att fixa till någon anordning som känner av kraften i dragkroken på annat vis?

Om inte annat kan man göra en teoretisk beräkning av dragkraften utifrån den kända tågvikten, rullmotståndet hos vagnarna samt effekten av lutningen och kurvorna. Hastigheten och det geografiska läget på linjen går ju att registrera med GPS.


Hela tråden:

 

powered by my little forum