Reläställverk Uppsala Östra (Signaler/säkerhet)

av Per Wirback @, onsdag, maj 25, 2022, 17:07 (84 dagar sedan) @ mormorsgruvan

Wikipedia skriver: Detta ställverk är nödvändigt då tågklareraren inte kan se hela stationens längd.

Har Wikipedia rätt ?

Jadå, det är riktigt, men naturligtvis inte enda anledningen till ställverket.
Stationen är något mer än 1 km lång, och tkl kan bara överblicka ca 300 meter av bangården, resten är skymt bakom höjder och kurvor.
Bangården är ju till viss del delad i två delar genom bro med enkelspår placerad på ungefär 1/3 av längden. 2x1 km är dessutom väldigt långt att gå för manuell tågvägsinspektion, tar tid.


Ställverket medger infart till långa och korta tågvägar på olika spår på olika bangårdsdelar, motorstyrda växlar mm, vilket underlättar Tkl's arbete i mycket hög grad och reducerar risker genom teknisk hinderfrihetskontroll, växlingsvägar mm. Därtill är det två vägskydd integrerat i ställverket vilka ska både manövreras och kontrolleras av detsamma.


Vi diskuterade mycket om behov och lösningar inför projekteringen av ställverket, och kom då fram till att det behövdes ett fullvärdigt ställverk beroende på bangårdsutformning och trafikering.


Hela tråden:

 

powered by my little forum