Reläställverk Uppsala Östra (Signaler/säkerhet)

av Göran Kannerby @, fredag, maj 27, 2022, 09:27 (82 dagar sedan) @ mormorsgruvan

Wikipedia skriver: Detta ställverk är nödvändigt då tågklareraren inte kan se hela stationens längd.

Har Wikipedia rätt ?

Det stämmer, det skulle inte vara möjligt att med rimliga arbetsinsatser klara sig utan ställverk.

Däremot gäller inte det omvända. Det finns självklart stationer där man skulle kunna klara sig utan ställverk ur denna aspekt, ändå finns det. I de fallen är således inte ställverket nödvändigt ur aspekten möjlighet att överblicka stationen.


Hela tråden:

 

powered by my little forum