Linjeblockering på EJ - "tågstavsapparatblock"? (Signaler/säkerhet)

av Harald ⌂ @, Göteborg, måndag, maj 30, 2022, 13:58 (73 dagar sedan) @ Ulf Pålsson

SRJ hade (i tur och ordning) både blockfält, polettblock och automatiska block på en del av sitt nät.

Polettblock; är det de samma som de tokens och stavar som fortfarande finns kvar i Storbritannien (om än i elektronisk form)?

Ja, det är en översättning av "token block".


I den brittiskinfluerade järnvägsvärlden har Electric Token Block förekommit med the token i form av brickor (som möjligen kan kallas "poletter"), små stavar eller stora stavar. Alltså ett system där ett antal tokens för sträckan mellan A och B förvaras i blockapparater i A och B, men där båda apparaterna blir spärrade när en token plockas ur i A eller B, ända tills the token är återförd till någon av apparaterna.

Den modell som SRJ använde under några år hade små stavar som förvarades i förhållandevis små blockapparater (se foto på Gunnar Ekevings webbplats). Jag tycker därför att 'polettblock' inte är en särskilt bra benämning på svenska. Men inte heller 'tågstavsblock' blir en särskilt lyckad benämning, eftersom det ju finns system med endast en fast tågstav per sträcka, som t.ex. det vid museispårvägen i Malmköping.

Skulle 'tågstavsapparatblock' kunna duga som benämning på svenska?
/up

Det blir väl lite väl komplicerat. Benämningar som polett och stav syftar på föremålets form, medan token syftar på dess funktion. Det är ett tecken som visar att man får köra in på sträckan. Etymologiskt har tecken och token samma ursprung och de har överlappande betydelser, så från den synpunkten kunde man kalla det teckenblock. Hade man gjort det från början, så hade det nog gått bra, men nu kan vi väl kalla det tågstavsblock. Att det finns olika sätt att tekniskt eller administrativt försäkra sig om att det inte kan ges ut mer än en tågstav per sträcka, tycker jag inte spelar så stor roll.


Hela tråden:

 

powered by my little forum