Hinderfrihetskontroll på Lidingöbanorna (Signaler/säkerhet)

av Överkörmästaren @, måndag, maj 30, 2022, 14:54 (79 dagar sedan) @ Anders_W
Redigerad av Överkörmästaren, måndag, maj 30, 2022, 15:03

Ja, SSLidJ:s första system var intressant. Det var väl det enda i Sverige där grönt från huvudsignal INTE garanterade hinderfrihet?

Mja, fast grönt sken indikerade hinderfri signalsträcka. Mot belagd signalsträcka kunde ett slags permissiv körsignal visas med grön blink. Det byggdes bort på 70-talet och ersattes med att de längre linjesträckorna fick ett blocksignalpar på mitten.

I något eller några fall saknades hinderfrihetskontroll i infartssignaler. Det ska under någon period ha föranlett att grönt sken ersattes med vitt sken i aktuella fall.

I övrigt var det på de flesta stationerna så att infartssignalerna vid grönt sken kontrollerade infartsväxelns rätta läge samt hinderfriheten på plattformsspårledningen. Sträckan mellan infartssignalen och växelns hinderfrihetspunkt kontrollerades alltså inte i infartssignalen, men däremot i föregående huvudsignal (dvs utfartssignalen på föregående station eller eventuell blocksignal), så hinderfrihetskontroll fanns ju. Detta system fanns kvar ända till 2013.

Vid Torsvik och Aga infördes hindersignalering med grönt och gult sken, i de fall hindret fanns på en längre bort belägen spårledning.

Sen var det en specialare i Ropsten (1967-2013) där körsignal kunde visas till belagd spårledning om föraren manuellt begärde tågväg dit. (Dessutom saknades spårledning på vagnslängden närmast stoppbocken, så en vagn kunde stå uppställd där även vid automatisk manövrering.)

Norra banans anläggning använde istället punktsignaler.

Mja igen, det var väl en kombination av dvärgsignal och huvudsignal. Hittade en gammal instruktion:

[image]


Hela tråden:

 

powered by my little forum