Linjeblockering på EJ - "tågstavsapparatblock"? (Signaler/säkerhet)

av Richard Loe @, måndag, maj 30, 2022, 18:28 (79 dagar sedan) @ Ulf Pålsson

SRJ hade (i tur och ordning) både blockfält, polettblock och automatiska block på en del av sitt nät.

Polettblock; är det de samma som de tokens och stavar som fortfarande finns kvar i Storbritannien (om än i elektronisk form)?

Ja, det är en översättning av "token block".


I den brittiskinfluerade järnvägsvärlden har Electric Token Block förekommit med the token i form av brickor (som möjligen kan kallas "poletter"), små stavar eller stora stavar. Alltså ett system där ett antal tokens för sträckan mellan A och B förvaras i blockapparater i A och B, men där båda apparaterna blir spärrade när en token plockas ur i A eller B, ända tills the token är återförd till någon av apparaterna.

Den modell som SRJ använde under några år hade små stavar som förvarades i förhållandevis små blockapparater (se foto på Gunnar Ekevings webbplats). Jag tycker därför att 'polettblock' inte är en särskilt bra benämning på svenska. Men inte heller 'tågstavsblock' blir en särskilt lyckad benämning, eftersom det ju finns system med endast en fast tågstav per sträcka, som t.ex. det vid museispårvägen i Malmköping.

Skulle 'tågstavsapparatblock' kunna duga som benämning på svenska?
/up

Jag tänker inte kommentera ännu en missvisande översättning från engelskan, med mer än att säga att en tågstav är ett tecken (token) att nästa enkelspårsblock är hinderfritt.

Men, det system som användes på SRJ var det brittiska Webb-Thompson elektriska tågstavssystemet, och en beskrivning av systemet (på engelska såklart) finns på följande länk:

Webb-Thompson Electric Train Staff


Hela tråden:

 

powered by my little forum