Grimslöv stationshus (Byggnad)

av Hans Larsson, Monday, June 13, 2022, 11:29 (230 dagar sedan) @ Helén Marklund

Digitalt Museum via Järnvägsmuseet ger 11 träff på Grimslöv.
Totalt har Digitalt museum 175 träff på sökordet Grimslöv
Stig Lundins hemsida har information om Grimslöv
http://www.stiglundin.se/jarnvag/18118667/kvbj/linje/grimslov.htm

Angående bangården kan man ana flera spår på bilderna i Digitalt Museum.
Ekonomiska kartan från 1949 på Stig Lundins hemsida visar bara ett spår.

Generalstabskartorna från 1931 och 1958 har ingen detalj kring Grimslöv, bara ett genomgående spår, behöver inte vara korrekt angående detalj över bangården, det kan ha varit en "försvarshemlighet".

https://historiskakartor.lantmateriet.se/hk/viewer/internal/J243-15-3/52414b5f4a3234332...

https://historiskakartor.lantmateriet.se/hk/viewer/internal/J243-15-4/52414b5f4a3234332...

Lantmäteriet har ekonomisk karta från 1952, visar bara ett spår:
https://historiskakartor.lantmateriet.se/hk/viewer/internal/J133-4E8e52/52414b5f4a31333...

Givet att banan togs i bruk 1874, skedde säkert förändringar fram till sekelskiftet och kanske en bit in på 1900-talet. När banan började förlora sin ekonomiska betydelse kan spår ha rivits upp..

Stig Lundin har en tidtabeller från 1912 och 1925. En ganska måttlig trafik.


Hela tråden: