Grimslöv stationshus (Byggnad)

av Harald ⌂, Göteborg, Monday, June 13, 2022, 14:20 (361 dagar sedan) @ Peter B

1) https://banvakt.se/karlshamn-norraryd-vislanda/grimslov/
2) Pass

Det där är stationshuset i Grimslöv, men det var inte det som efterfrågades utan huset där Karl Johansson med familj bodde. Av kyrkböckerna framgår att det var huset nummer 7 i stationssamhället. Kruxet är att veta vilket det var. I församlingsboken 1928-38 står namnet Karlsro och en fastighetsbeteckning 10:31. I avsöndringshandlingen för lägenheten Grimslöv 10:31 med namnet Karlsro finns en kartskiss. Det har gjorts en del ändringar i fastighetsindelningen sedan dess, men efter jämförelse med den ekonomiska kartan från 1952 tror jag att det är den fastighet som nu har adressen Stationsgatan 11. Om det stämmer så är det gröna huset här. Det ser väl ut att kunna vara från början av 1900-talet.

Grimslövs bangård


Hela tråden: