Grimslöv stationshus (Byggnad)

av Torbjörn Mårtensson, Tuesday, June 14, 2022, 21:27 (229 dagar sedan) @ Markus Frisén

Enligt sista tidtabellen fram till och med 30 maj 1970 (tdt 169) var Grimslöv bevakat vardagar ända till slutet. En bandispositon (som vagnuttagning hette på den tiden) måndag/onsdag/fredag har enligt grafiska tidtabellen trafikutbyte i Grimslöv. Vilket i och för sig inte innebar att det nödvändigtvis förekom.


Hela tråden: