Klassisk bildgåta -- bron över Storkanalen? (Järnväg allmänt)

av Ulf Pålsson @, Stockholm, torsdag, juni 16, 2022, 14:38 (10 dagar sedan) @ Olle E

Bron över Silte kanal på fd SGJ, helt korrekt.

På den utmärkta webbplatsen minkarta.lantmateriet.se:s flygfoto upptäcker jag bron över det som på den tillhörande kartan kallas 'Storkanalen' -- det är väl den du menar? Alltså ca 100 m nordost om bron för länsväg 140 över Storkanalen. (På kartan är dock inte bron utsatt, av någon anledning.) Jag kan tänka mig att kanalen utgjorde gräns mellan socknarna Sproge och Silte.

F.d. Sydvästra Gotlands järnväg lades ju ner 1953, och på webbplatsens flygfoto från 1960 syns resterna av hela banan mycket tydligt, på flygfotot från 1975 har de börjat suddas ut och på flygfotot från "i dag" är banvallen i stora delar helt borta, särskilt där det nu är åkermark. Men ändå kan banvallen skönjas svagt här och där, och på några ställen används den som skogsväg eller stig. Det är också intressant att välja lagret 'Fastighetskarta' -- på många ställen finns det faktiskt fortfarande fastighetsgränser som visar oss var järnvägen gick.


Hela tråden:

 

powered by my little forum