Regementen med spåranslutning, fanns någon princip? (Järnväg allmänt)

av Anders Svensson, Friday, June 17, 2022, 18:09 (172 dagar sedan) @ Anders Norén

Vid utfarten från Hässleholm mot Åstorp fanns på gamla generalstabskartor inritat ett spår mot söder till ett där befintligt regemente, ungefär vid kilometer 2. Jag har besökt platsen och vandrat i terrängen och kunnat konstatera att där omöjligen kunnat finnas något spår - terrängen är så pass kuperad att ett spår måste lämnat spår (sic!) efter sig, och några sådana fanns inte. Därför känns det som kartan visar ett planerat spår som inte utfördes... Se länken till kartbild.com där spåret finns med: Spår utanför Hässleholm


Hela tråden: