Regementen med spåranslutning, fanns någon princip? (Järnväg allmänt)

av Anders Norén @, tisdag, juni 21, 2022, 14:30 (5 dagar sedan) @ Anders Olsson2

I Revinge var det både kasserner och övningsplats. Man fick station men inget spår in på området.
I Ystad var det i början av 1900-talet "Dragonregemente" och det fick stickspår. Ystad o Revinge sammanslogs först senare, efter att Revingeregementets flyttning till Lund stoppats. I Lund hade regementet troligen fått samma spåranslutning som Vipeholms sjukhus fick.
I Helsingborg fanns spåranslutning både till det gamla regemntet på söder och till det norra på Berga. Vid det senare fanns Gyjults hållplats som tänkbar av och påstigningsplats för värnpliktiga.
I inledningstexten påstås att artilleriet i Kristianstad hade spåranslutning. Den spåranslutning i Kristianstad som jag känner till var infanteriets (I6), sedermera pansar (P6). I slutepoken använd för stridsvagnstransport mellan regementet och övningsplatserna i Rinkaby och Ravlunda.

Artilleriregementet låg vid denna tid på Östra kasern inne i Kristianstad. Dit gick ett spår från Kristianstad C som rundade idrottsplatsen i söder och fortsatte norrut strax väster om dagens Snapphanevägen. Östra kasern ligger i och för sig direkt intill godsbangården men av någon anledning så byggdes även ett särskilt spår.

Regementena i Skåne förefaller ha varit välanslutna med järnväg - samtliga låg i direkt eller nära anslutning till järnväg eller hade eget stickspår. I Karlskrona, däremot, var det bara örlogshamnen och varvet som hade järnväg. Grenadjärregementet låg förvisso bara 500 meter från Bergåsa men där har man väl aldrig hanterat gods?

Fler regementen uppförda kring år 1900 som förefaller ha legat på behörigt avstånd från järnvägen (förutom de tidigare nämnda i Göteborg och Sollefteå) är Halmstad, Uddevalla, båda två i Eksjö (dock ej Ränneslätts skjutfält), samtliga tre i Linköping, båda två i Uppsala, Strängnäs, Gävle samt båda två i Östersund (inklusive det tredje som aldrig hann påbörjas).

Stockholm, Boden, Visby och kustartilleriet (Vaxholm, Göteborg, Härnösand) är lite av specialare så jag lämnar dem därhän.


Hela tråden:

 

powered by my little forum