Bräcke lokstall - 1989 - (Järnväg allmänt)

av Conny Sernfalk @, tisdag, juni 21, 2022, 21:18 (5 dagar sedan) @ -ch-

[image]


Vid tidpunkten för din bild (1989) vill jag minnas att Banverket huserade í lokstallet. Torrluftkonserverad materiel fanns i lokstallet. Dock inga uppställa ånglok. Kan möjligen ha varit Gbls vagnar med reservdelar.


Straxt norr om lokstallet fanns ett lokskjul med två B-lok. Kan ha skrotas redan i slutet av 70- eller början av 80-talet. Han följa med dit för "tältkontroll" och då intog vi lunchen i lokstallets matsal.

Lokhuset av revs under 1990 talet. Ånglok stod där fram till 1993 då båda loken transporterades till Grängesberg för skrotning
Men det var även torrluftkonserverat med plasttält i lokstallet.
Ånglok eller diesellok kan uteslutas. Tror mer på någon av dom Gbls vagnar som bl.a innehöll matnyttiga reservdelar till ånglok. G vagnarna utrustades när huvudverkstaden i Östersund avvecklades i början av 1970 talet och slopades samtidigt som beredskapsloken.
Alternativt elmatningsvagnar eller att Banverket själva ville pröva torrluftkonservering till något av sina fordon.
Bilderna visar Bräcke lokstall 1988-06-18 och Bräcke lokhus 1988-08-05[image]
[image]


Hela tråden:

 

powered by my little forum