Bräcke lokstation. (Järnväg allmänt)

av S-O Johansson, Wednesday, June 22, 2022, 00:55 (352 dagar sedan) @ Per-Olov Brännlund

Bräcke lokstation med reparationsplats nedlades 1932 efter att loktjänsten successivt minskat sedan 1924. Lokmästaren drogs in 1930 och sista åren lydde man under Ånge lokstation.
Bemanning 1924 1 lokmästare, 14 lokförare, 13 lokeldare, 3 reparatörer och 18 vagn- och stallkarlar. Vid nedläggningen 1932 var det 4 lokförare och 3 lokeldare placerade i Bräcke. Dessa hamnade bl.a i Sundsvall och Ånge. Att Bräcke nedlades berodde på att Ånge tagit över rollen som växlings-och tågbildningsstation.
Personalhuset i Bräcke flyttades till Gävle i samband med övertagandet av OKB och UGJ. Är nu en del av Järnvägsmuseums anläggning.


Hela tråden: