Tågsjöberg stn - 1989 - (Järnväg allmänt)

av Ulf Pålsson, Stockholm, Wednesday, June 22, 2022, 16:17 (282 dagar sedan) @ lars moberg

[image]

Tågsjöberg, på banan Forsmo - Hoting, är lite av en "udda fågel". Från att tidigare ha haft ett enkelt centrallås fick stationen 1984 ett signalställverk av typ stlv 59. Det var dock annorlunda jämfört med vanliga "59:or" så till vida att det inte fanns några ytterplacerade utfartssignaler vid eller strax innanför respektive stationsgräns. De huvudsignaler som vi ser på fotot var alltså då innerplacerade utfartssignaler. Vid en senare tidpunkt har stationen/driftplatsen dock kompletterats med ytterplacerade utfartssignaler, vilket har "förvandlat" de huvudsignaler som vi ser till mellansignaler.

På grund av Tågsjöbergs belägenhet långt från andra orter där Banverket/Trafikverket har haft tågklarerarbemanning var det förstås svårt att bemanna stationen/driftplatsen med en lokaltågklarerare för kortare bevakningstider. Detta löstes 2015 genom att ställverket gjordes fjärrmanövreringsbart från fjärrbevakningscentralen i Ånge. Driftplatsen blev då ständigt fjärrbevakad, och tågklareraren för Tågsjöberg utgörs sedan dess av fjärrtågklareraren i Ånge.

Denna udda princip, men en fjärrstyrd/fjärrbevakad "ö" med system M (med tåganmälan, utan linjeblockering) åt båda håll, hade då redan tillämpats först för Avafors på Haparandabanan 2007-2011 och sedan från 2012 för Åmsele på banan Hällnäs - Storuman, på motsvarande sätt fjärrstyrd/fjärrbevakad från Luleå.
/up


Hela tråden: