763, 764, 803. 1286, 1287 m.fl lok som nämnts. (Järnväg allmänt)

av Conny Sernfalk @, onsdag, juni 22, 2022, 23:36 (3 dagar sedan) @ S-O Johansson

G7 763 och 764 har ej varit uppställda i Bräcke i vare sig lokhuset eller lokstallet. Detsamma gäller G11 loken
G7 803 var uppställd i Bräcke lokstall fram tills slopningen i början av 1971. Loket drogs då ut och stod utomhus inför kommande transport till Hybo hösten 1971. Per-Olovs bild är från denna period.

Följande lok stod i lokstallet 1970-07-21: G7 803, E2 906, N 1129, E2 1151 och 1182.
Dessa lok drogs ut 1971/1972. Sannolikt förekom ingen ångloksuppställning i lokstallet efter detta. Ingen torrluftkonservering av ånglok förekom i lokstallet
I Bräcke lokhus stod samtidigt (1970-07-21) B 1142 och 1286. Dessa lok stod redan i Bräcke lokhus 1961. Båda loken flyttades 1971 till Östersund och vidare öden......
Efter provkörning blev 1287 och 1365 torrluftkonserverade i Bräcke lokhus 1972.
1365 fick sannolkt det sista tenderbytet vid SJ 1977 då tender A 1285 tillkopplades. Tendern hade fram till 1971/1972 varit tillkopplad lok E 1074 och märktes aldrig om. Märkning 1074 kvarstod.
1287 var som Pelle Björkman nämnt med om krock i Lerkällan 1956. Loket reparerades trots stora skador. Det går fortfarande att se krökta plåtar och reparationer på ramverket.
1990-05-29 slopades alla beredskapslok inklusive 1287 och 1365.
1991 drogs 1287 ut och överfördes till OKBv och ersattes av E2 982 som kom från en tömning av annat lokhus. 1365 kvarstod i lokhuset.
1287 finns idag i Härnösands bilmuseum.
982 och 1365 transporterades slutligen från Bräcke lokhus 1993 för skrotning i Grängesberg.
Efter detta förekom ingen uppställning av ånglok i lokhuset.
Lokhuset revs sannolikt senare på 1990 talet?


Hela tråden:

 

powered by my little forum