Sista åren för Da1 212 och Da2 347 (Järnväg allmänt)

av Peter Lidskog, Thursday, June 23, 2022, 01:49 (170 dagar sedan)

Jag har försökt förstå hur tjänstetidtabellerna för Skövde-Karlsborg föreskriver Da lok i alla tåg utom rena godståg (litt Kd) ända fram till tidtabell 129, som trädde i kraft 19290515. Enligt Str 77 fanns inget Da lok kvar i tjänst 19280101, då den enda kvarvarande individen, Da1 212, inte längre finns redovisad i tjänst.

Tre teorier;

- Tjänstetidtabellen är felaktig. Kanske möjligt, men gäller i så fall både tidtabell 128 och 129, två år i rad. Skövde-Karlsborg tillät bara 11 tons axeltryck, delvis pga bron över Ösan, så den enda rimliga alternativet vore väl litt W, som fanns på II driftdistriktet sedan 1915, och tog över som dragkraft på Karlsborgsbanan i tidtabell 129.

- Da1 212, som i Str 77 både 19280101 och 19290101 är listad som "slopning föreskriven, men ej verkställd" fortsatte att användas i trafiken fram till 19290515. I Str 77 19300101 listas Da1 212 som såld under föregående år.

- Lite långsökt, men Da2 347 fanns bevarad för ett Järnvägsmuseum.

Har någon mer detaljerad information om Da1 212 och Da2 347 under perioden 1927 till 1930? Vem köpte Da1 212? Såldes det som skrot, eller kan det ha varit driftsdugligt? (Ja, det ena kanske inte utesluter det andra) Fanns Da2 347 undanställt för gott, och kan inte ha kommit ifråga? Det handlar ju om daglig tjänst i ca 2 år. Litt W verkar ha använts på II driftdistriktet för lokaltrafik kring Göteborg. Kan ett litt W ha frigjorts från denna trafik före tidtabell 129? Boken om Karlsborgsbanan har en bild som visar W 1231 i Skövde redan januari 1915, för att "prövas i trafiken" enligt boken. Tjänstetidtabellen vid denna tid förskrev annars litt Y, och Y 997 underhölls och reviderades i Falköping åtminstone från 1913 till 1918, troligtvis för tjänsten på Karlsborgsbanan.

Peter


Hela tråden: