Märkning av räl - Cammels (Bana)

av Richard Loe, Thursday, June 23, 2022, 17:52 (459 dagar sedan) @ bosc

På en grannes gård fick jag syn på en bit lös räl med en i mitt tycke äldre profil. Vid närmare studium kunde vi urskilja följande märkning: "CAMMELS.TOUGHENED STEEL 1891 SEC 409". Denna märkning har jag inte sett tidigare och jag är tacksam för forummedlemmarnas inspel och förklaringar. Googling har inte gett något resultat. Härdat stål förstår jag, men resten är höljt i dunkel.
Eftersom fyndplatsen ligger nära Eskilstuna, ligger det väl nära till hands att tro att rälen kommer från någon sträcka av OFWJ./BoSC

OK, Charles Cammel startade företaget Johnson Cammels tillsammans med Henry och Thomas Johnson år 1837, och dom var från början baserade i Sheffield. Dom kom tidigt att inrikta sig på export av stålprodukter för järnvägar. År 1882 köpte man järnverket i Workington då detta var närmare malmgruvorna och 1883 flyttade man större delen av produktionen till Workington.

Rälsen du har sett är tillverkade i Workington år 1891 i härdat stål. SEC står möjligen för Swedish Central Railway Ltd som var stora aktieägare i FLJ och som vid den tiden ansvarade för underhåll av FLJ och OFWJ som en följd av dessa bolags tidigare dålig ekonomi. Siffran 409 bör vara produktionsserien på rälsen. Man har använt Bessemerprocessen för att tillverka stålet.


Hela tråden: