Släpvagn från Mjölby - Hästholmens Järnväg (MHJ). (Järnväg allmänt)

av Per-Olov Brännlund, Thursday, June 23, 2022, 22:39 (98 dagar sedan)

[image]MHJ rälsbussläpvagn CX 15 byggdes på egen verkstad 1924 och användes tillsammans med FIAT-rälsbussen fram till 1936 då båda fordonen slopades. Korgen såldes och stod fram till 1996-1997 på en gård i utkanten av Mjölby då den vidaresåldes till en privatperson i trakten av Vadstena där bilden togs idag.
Ägaren vill avyttra den men har själv ingen lösning på problemet.


Hela tråden: